badać [wybadać] grunt [teren]


badać [wybadać] grunt [teren]
badać [wybadać] grunt [teren] {{/stl_13}}{{stl_7}}'przed rozpoczęciem czegoś dokonywać rozeznania sytuacji': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zanim się rozpocznie kampanię reklamową, trzeba zbadać grunt. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.